Total Pageviews

Friday, September 9, 2016

HỘI NGỘ LASAN BÁ NINH NĂM 2017


Kính chào quý Freres, quý Thầy Cô, anh em đồng môn cựu học sinh Lasan Bá Ninh Nha Trang cùng quý thân hữu

Nhóm cựu học sinh LASAN BÁ NINH HẢI NGOẠI trân trọng thông báo: 

ĐẠI HỘI LASAN BÁ NINH LẦN THỨ 15, SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIA .

AUGUST 25 & 26, 2017

Xin kính mời quý vị ghé lại xem các chi tiết về hội ngộ sẽ dần được cập nhật .

Trân trọng