Total Pageviews

Friday, September 9, 2016

HỘI NGỘ LASAN BÁ NINH

Xin cảm ơn quý Freres, quý Thầy Cô, gia đình anh chị em đồng môn Lasan Bá Ninh và quý thân hữu đã hưởng ứng 14 lần hội ngộ đã qua . Xin mời xem hình ảnh các cuộc hội ngộ trong website này 

XIN MỜI GHÉ LẠI ĐỂ XEM THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI LASAN BÁ NINH TRONG TƯƠNG LAI