Total Pageviews

Friday, September 9, 2016

HỘI NGỘ LASAN BÁ NINH NĂM 2017Kính thưa quý Freres, quý Thầy Cô, anh em đồng môn cựu học sinh Lasan Bá Ninh Nha Trang cùng quý thân hữu

Nhóm cựu học sinh LASAN BÁ NINH HẢI NGOẠI trân trọng thông báo: 


ĐẠI HỘI LASAN BÁ NINH LẦN THỨ 15, SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIA .


AUGUST 25 & 26, 2017
Thành phần Ban Tổ Chức địa phương (sơ khởi):
Anh Nguyễn Minh Tâm
Anh Trần Xuân Tin
Anh Trần Toản
Anh Hoàng Thái Sơn
Anh Phan Tài Vinh
Anh Phan Gia Kỳ
Anh Trần Văn Phúc
Phụ Trách:
Chụp hình: Anh Nguyễn Văn Dũng
Thủ quỹ họp mặt: Anh Lê Quang Điệp
Sinh hoạt: Anh chị Hoàng Đình Bình
Tiếp tân: Quý phu nhân La San Bá Ninh
Thông tin, liên lạc, ghi danh họp mặt: Phan Chuẩn (email: chuan_p_2000@yahoo.com)

Xin kính mời quý vị ghi danh tham dự cũng như ghé lại trang này để xem các chi tiết về hội ngộ sẽ dần được công bố cập nhật 

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời